KORPORÁTNY DIZAJN, CORPORATE DESIGN, ZNAČKY, LOGÁ, DIZAJN MANUÁLY

Jednotná úprava firemných materiálov prispieva k budovaniu dobrého mena každej firmy. Spoločnosť, ktorá dbá na svoj imidž a jednotnú podobu firemných materiálov, pôsobí na svojich klientov profesionálne a spoľahlivo.

Návrhy logotypov a firemných značiek

Základnou zložkou firemného imidžu je logotyp, ktorý reprezentuje firmu pri styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Od logotypu sa potom odrážajú všetky časti firemnej komunikácie - firemné písomnosti, tlačoviny, web prezentácie.

Parametre, ktoré pri návrhu logotypu zohľadňujeme:

 • ľahká zapamätateľnosť loga a jednoznačná identifikácia firmy
 • činnosť, ktorou sa firma zaoberá (aké služby či produkty ponúka)
 • univerzálna použiteľnosť (internetová prezentácia, tlačená prezentácia, vonkajšia reklama)

Návrh logotypu zahŕňa:

 • starostlivú voľbu fontu (písma)
 • zapracovanie výstižného grafického prvku

Zaoberáme sa ako tvorbou nových logotypov, tak obnovou ako aj revitalizáciou existujúcich logotypov.

Návrh, spracovanie a produkcia firemných materiálov

Všetky firemné materiály sú dôležitou súčasťou firemného imidžu. Ich vzhľadu je dôležité venovať patričnú pozornosť, pretože nimi firma pôsobí na svojich klientov. Firma môže byť prostredníctvom firemných materiálov prezentovaná ako mladá a dynamická alebo ako seriózna spoločnosť s dlhoročnou tradíciou.

Medzi firemné materiály môžeme zaradiť:

 • vizitky, pečiatky, hlavičkové papiere
 • faxové správy, listové obálky
 • produktové letáky, brožúry, katalógy
 • webové stránky
 • faktúry, objednávky

Spracovanie grafických dizajn manuálov

Dizajn manuál definuje jednotné uplatňovanie firemného logotypu a doplnkových prvkov na všetkých firemných a propagačných materiáloch. Prispieva tak k efektu jednotnej a profesionálnej prezentácie. Grafický manuál je súhrnom definícií vzhľadu firmy, špecifikuje kompletnú škálu správneho používania logotypu a firemných prvkov. Rozsah manuálu je stanovený na základe potrieb a požiadaviek klienta. Grafický manuál má široké možnosti využitia, predstavuje úsporu času a energie pre danú firmu aj pre prípadných dodávateľov reklamných služieb.

Z čoho sa grafický manuál skladá:

 • definícia logotypu (proporcie, ochranná zóna, farebnosť, inverzná a čiernobiela varianta)
 • metodika tvorby marketingových materiálov (firemné písmo a typografia, príklady marketingovej komunikácie a jej umiestnenia, všeobecné pravidlá tvorby materiálov, ich štruktúry a layoutu)
 • popis firemnej grafiky (firemné a zmluvné materiály a ich formáty, odporúčané druhy papierov, označenie budov a navigačné systémy, vnútrofiremná korešpondencia a formuláre, pracovné odevy, darčekové materiály, potlač CD atd.)

Ceny služieb:

Cena konkrétneho riešenia je individuálna. Jej výška závisí od požadovanej kombinácie služieb, ich rozsahu a náročnosti spracovania. Napíšte nám, o aké služby máte záujem a my Vám pripravíme ponuku vrátane cenovej kalkulácie.