WEB PREZENTÁCIA INTERNETOVÉ PREZENTÁCIE A APLIKÁCIE

Kvalitná internetová prezentácia je účinným nástrojom firemnej komunikácie, ktorý zlepšuje imidž a zvyšuje prestíž firmy. Pri hľadaní požadovaných informácií z obchodnej sféry zákazníci najprv použijú internet a až v prípade nenájdenia potrebných informácií použijú iný zdroj. Na internete sa dnes prezentuje obrovské množstvo firiem, ktoré sa snažia využiť všetky jeho výhody a možnosti vo svoj prospech, osloviť potenciálnych zákazníkov, zvýšiť predajnosť svojich výrobkov a svoj zisk. Vstúpte do sveta internetu!
Navrhujeme a vytvárame moderné internetové prezentácie, ktoré zohľadňujú požiadavky klienta, firemnú filozofiu a cieľovú skupinu užívateľov.

Tvorba internetových prezentácií

Kvalitná internetová prezentácia by mala reflektovať potreby svojich užívateľov, obsahovať jednoduché a intuitívne ovládacie prvky, mať atraktívny dizajn a prehľadný obsah.

V rámci tvorby internetových prezentácií sa zameriavame na nasledujúce oblasti:

 • kreatívne návrhy dizajnu a konceptov internetových prezentácií
 • vlastná tvorba internetových prezentácií, prevádzka i aktualizácia
 • firemné internetové prezentácie, portálové riešenia
 • facelifting už používaných dizajnov a redizajnov
 • multimediálne prezentácie vrátane 3D (začlenenie animácie, zvuku, videa do stránok)

Tvorba internetovej prezentácie začína schôdzkou s klientom, na ktorej sa zoznámime s Vašimi požiadavkami a získame informácie o cieľovej skupine užívateľov. Potom vyberieme najvhodnejšie grafické prvky a technológie, s pomocou ktorých vytvoríme niekoľko grafických návrhov.
Pre Vašu internetovú prezentáciu Vám môžeme zabezpečiť vysoko kvalitné fotografie, tematicky zodpovedajúce Vašim požiadavkám (napr. fotografie výrobkov či exterierový fotoshooting). Všetky fotografie, či už ateliérové alebo Vami dodané, môžeme následne graficky upraviť a pripraviť tak zaujímavé a pútavé koláže, zmeniť farebnosť alebo odstrániť prípadné nedostatky.

Zásady, ktorými sa pri tvorbe internetovej prezentácie riadime:

 • vytvárame atraktívny a moderný dizajn
 • kladieme dôraz na kvalitu
 • snažíme sa o maximálnu prehľadnosť a zrozumiteľnosť
 • dodržiavame najnovšie technické štandarty a nadčasovosť riešení
 • dbáme na SEO a dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch
 • dbáme na prístupnosť prezentácií všetkým užívateľom
 • ponúkame overené riešenia a dlhodobú spoluprácu

Na základe Vášho želania sme schopní pripraviť rôzne veľké prezentácie so zodpovedajúcou funkcionalitou - od jednoduchých prezentácií malého rozsahu, cez stredne rozsiahle prezentácie umožňujúce komunikáciu s užívateľmi, až po zložité portálové riešenia, kde okrem vlastnej prezentácie môžete užívateľom ponúknuť informácie nepriamo súvisiace s hlavnou oblasťou Vášho podnikania a zvyšovať tak návštevnosť Vašich stránok.
Po konzultácii a starostlivom zvážení Vašich potrieb navrhneme najvhodnejšie riešenie internetovej prezentácie. V podstate existujú dve možnosti: statická prezentácia (lacnejšie) vhodná najmä tam, kde aktualizácia obsahu stránok nie je tak častá a dynamická prezentácia, ktorá umožňuje napr. vlastnú správu stránok zo strany klienta alebo prevádzku internetových obchodov.

Potrebuje Vaša internetová prezentácia facelifting alebo redizajn?

Viete, že dizajn webových prezentácií starne už po 2 rokoch? Internetová prezentácia musí ísť s dobou. Mala by užívateľom stále ponúkať aktuálne informácie vrátane ponuky služieb. Ak máte staršie internetové stránky, ktorých dizajn a technické prevedenie nezodpovedá súčasným trendom, alebo neplní funkciu tak, ako by ste potrebovali, máme pre Vás riešenie ... dáme Vašej internetovej prezentácii novú podobu a zaistíme jej úspešnosť.

Prečo si nechať vytvoriť internetovú prezentáciu práve u nás?

 • Máme veľa skúseností vo svojom odbore, vytvárame atraktívny dizajn s ohľadom na prehľadnosť a intuitívnu použiteľnosť internetových prezentácií.
 • Pri tvorbe internetovej prezentácie dodržujeme štandardy W3C a súčasne najvyššiu možnú mieru kompatibility s hlavnými prehliadačmi.
 • Používame širokú paletu technológií, vďaka ktorým sme schopní docieliť maximálnu efektívnost a rýchlost prístupu k spracovaným údajom: PHP, HTML, DHTML, CSS, JavaScript, MySQL, Macromedia Flash.

Tip:

Pre zaistenie vyššej návštevnosti a efektivity internetovej prezentácie Vám odporúčame využiť nástroje online marketingu.

Správa internetových prezentácií

Naša spolupráca s klientom málokedy končí iba vytvorením internetovej prezentácie. Väčšina našich klientov si želá zoznámiť so svojou prezentáciou zákazníkov, prezentáciu ďalej rozvíjať a zaistiť jej bezproblémový chod.
Radi s Vami nadviažeme dlhodobú spoluprácu, ktorá spočíva v úpravách a zmenách internetovej prezentácie. Táto spolupráca určite prispeje k vytvoreniu atmosféry vzájomnej dôvery a priateľstva, lepšie spoznáme Vaše potreby a budeme Vám schopní ponúknuť výhodnejšie cenové podmienky.

Správa internetových prezentácií zahŕňa:

1. Servis prezentácie

Ak zistíte, že na Vašom webe niečo nefunguje alebo nezodpovedá Vašim predstavám, môžete nás kontaktovať a my zaistíme rýchlu opravu. Ponúkame Vám garanciu zásahu do 24 hodín.

2. Aktualizácia a rozvoj prezentácie

Internetovú prezentáciu je často potrebné upraviť či zmeniť, vytvoriť reklamnú upútavku alebo doplniť ponuku produktov. Ponúkame Vám predplatné, vďaka ktorému získate garanciu zapracovania požadovaných úprav za zvýhodnenú cenu.

3. Štatistiky návštevnosti

V rámci tejto služby za Vás budeme sledovať a vyhodnocovať štatistiky návštevnosti Vašej internetovej prezentácie.
Naša ponuka zahŕňa dve varianty služby:

 • Mesačné štatistiky návštevnosti - jedná sa o základné údaje, ktoré predstavujú iba základ pre marketingové účely.
 • Komplexný modul pre sledovanie štatistík návštevnosti a prevádzky prezentácie - jedná sa o mnoho štatistických údajov a zaujímavých informácií o Vašich užívateľoch. Dozviete sa napr. akým spôsobom sa užívatelia na Vašich stránkach pohybujú, koľko na nich trávia času, odkiaľ k Vám prichádzajú a na akých stránkach Vašu prezentáciu najčastejšie opúšťajú.

Tip:

Ak Vás zaujíma, čo všetko je možné zo štatistík návštevnosti zistiť, pozrite si kapitolu Analýza internetovej prezentácie zo štatistík návštevnosti.

Programovanie internetových aplikácií

Internetové prezentácie bývajú často sprevádzané aplikáciami, ktoré zvyšujú ich pridanú hodnotu a zaisťujú efektivitu.

Medzi najčastejšie využívané internetové aplikácie patrí:

 • systém pre komplexnú správu obsahu (CMS) / redakčný systém
 • internetové obchody (e-shops)
 • vernostné systémy
 • mailingové systémy
 • diskusné fóra
 • interaktívne aplikácie založené na technológii Flash

Web copywriting (písanie textov pre web)

Dobré texty dokážu zaujať, presvedčiť a predať. Písanie textov je však pomerne zložitá a často podceňovaná záležitosť. Texty musia byť výstižné, dobre štruktúrované a nie príliš obsiahle. Ich autor by mal byť schopný pozerať sa na textový obsah očami užívateľa a vcítiť sa do jeho role. Pomôžeme Vám navrhnúť štruktúru a obsah tak, aby užívatelia Vašich stránok v čo najkratšom čase našli presne tie informácie, ktoré potrebujú.

Ako postupujeme pri písaní textov?

 • zoznámime sa s Vašou firmou, konkurenciou aj čitateľmi
 • zaujmeme čitateľa pomocou vhodne zvolených otázok, grafických prvkov, hry a pod.
 • zdôrazníme výhody pre zákazníka
 • zameriame sa na emócie
 • textový obsah rozčleníme tak, aby bol ľahko čitateľný a umožňoval rýchlu orientáciu čitateľa
 • budeme s čitateľmi komunikovať výstižne a zrozumiteľne
 • v texte zohľadníme kľúčové slová

Kvalitný textový obsah, rešpektujúci špecifiká internetovej komunikácie Vám dokáže zaistiť vyššiu spokojnosť užívateľov, vyššiu predajnosť Vašich produktov a služieb, lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch a v neposlednom rade tiež nových aliančných partnerov, ktorí na Vás vďaka kvalitnému obsahu Vašich stránok budú radi odkazovať.

Tvorba microsites

Microsite je špeciálna malá internetová stránka, prostredníctvom ktorej používateľov ľahko a rýchlo upozorníte na nový produkt, špeciálnu marketingovú akciu alebo súťaž. Kampaňová microsite má väčšinou iný cieľ ako firemné prezentácie, odlišný dizajn aj ovládacie prvky. Prostredníctvom microsite upozorníte potenciálnych zákazníkov na kvality a výnimočnosť nového produktu alebo služby. Pre zvýšenie atraktívnosti microsite je vhodné spojiť ju so súťažou alebo interaktívnou hrou.

Možnosti využitia microsite:

Efektívne upozornenie na nový produkt

Microsite Vám umožní vyzdvihnúť prednosti produktu a odlíšiť ho od existujúcej ponuky.

Oslovenie špecifickej cieľovej skupiny a podpora predaja produktov či služieb

Vytvoríme pre Vás microsite, ktorá svojim grafickým i obsahovým spracovaním bude plne rešpektovať špecifiká danej cieľovej skupiny.

Podpora špeciálnej akcie alebo udalosti

Microsite je veľmi vhodnou podporou špeciálnych akcií, akými môžu byť napr. Vianoce, výročie existencie Vašej firmy alebo marketingové reklamné akcie v televízii, rádiu či v tlači.

Ceny služieb:

Cena konkrétneho riešenia je individuálna.
Jej výška závisí od požadovanej kombinácie služieb, ich rozsahu a náročnosti spracovania.
Napíšte nám, o aké služby máte záujem a my Vám pripravíme ponuku vrátane cenovej kalkulácie.