ONLINE MARKETING

Prehľadne spracovaná internetová prezentácia predstavuje len jednu časť úspechu v prostredí dynamicky sa rozvíjajúceho internetu. Druhú časť tvorí online marketing, ktorý Vám pomôže zvyšovať návštevnosť prezentácie, získavať nových návštevníkov a udržiavať kontakt s existujúcimi zákazníkmi.
Mnoho ľudí si pod pojmom online marketing predstaví len reklamné bannery. Online marketing však zahŕňa aj optimalizáciu internetovej prezentácie pre vyhľadávače, kampaňové microsites upozorňujúce na špeciálne akcie, spotrebiteľské hry, e-mailing a rad ďalších nástrojov.

Výhody online marketingu:

 • presné cielenie, plánovanie a vyhodnotenie kampaní
 • interaktivita a spätná väzba od Vašich zákazníkov
 • zvýšenie atraktívnosti reklamy prostredníctvom multimédií - grafika, video, zvuk i text
 • platba až za zobrazenie Vašej reklamy alebo kliknutia na ňu
 • oslovenie veľkého množstva ľudí vďaka rastúcej popularite internetu

Návrhy internetových reklamných kampaní

Kompletne zabezpečíme Vašu internetovú reklamnú kampaň - od návrhu až po realizáciu. Na začiatku spoločne nadefinujeme cieľ reklamnej kampane a vyberieme cieľovú skupinu užívateľov. Potom kampaň naplánujeme a vytvoríme pre Vás požadované reklamné média. Nasleduje zabezpečenie reklamného priestoru na vybraných serveroch, umiestnenie reklamy a monitoring jej správneho zobrazovania.

Návrhy reklamných formátov a netradičných spôsobov internetovej reklamy

Najčastejšie využívanou formou propagácie internetových prezentácií sú bannerové reklamné kampane. O úspešnosti kampane rozhoduje jej dobré naplánovanie s cieľom osloviť a zaujať maximálny počet požadovaných užívateľov.

Čím sa riadime pri tvorbe reklamných bannerov?

 • Zohľadňujeme cieľovú skupinu užívateľov, ktorá má byť prostredníctvom reklamného banneru oslovená.
 • Navrhujeme kvalitné reklamné bannery, ktoré dokážu rýchlo a účinne zaujať pozornosť užívateľov. Aby sme to dosiahli, používame zaujímavé, netradičné a možno až provokujúce motívy.
 • Pri tvorbe bannerov využívame svoje poznatky o pôsobení farieb a tvarov.

Ponúkame bannery všetkých štandardných veľkostí i typov (animované obrazové bannery vo formáte GIF, bannery vo formáte Flash, richtextové bannery), taktiež aj bannery neobvyklých rozmerov alebo samostatné reklamné šoty vytvorené podľa Vášho želania.

Optimalizácia a registrácia na vyhľadávacích serveroch (SEO)

Optimalizácia pre vyhľadávače prispeje k zvýšeniu návštevnosti Vašej internetovej prezentácie a účinnému osloveniu cieľovej skupiny. Predstavuje preto silný marketingový nástroj.
Online marketing vo vyhľadávačoch zahŕňa optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) a platené odkazy vo vyhľadávačoch (textové inzeráty, ktoré sa zobrazujú vedľa výsledkov vyhľadávania alebo v katalógu vyhľadávača).

a) Optimalizácia pre vyhľadávače

 

Správne vykonaná optimalizácia pre vyhľadávače zahŕňa najmä kvalitný a dobre štruktúrovaný obsah, bezchybné spracovanie kódu Vašich stránok a odkazy z iných webov. Vykonáme analýzu optimalizácie Vašej internetovej prezentácie pre vyhľadávače a zistíme, ako vo vyhľadávačoch stojíte a prečo. Potom Vám pomôžeme vypracovať stratégiu a zoptimalizujeme Vaše stránky.

Ako fungujú internetové vyhľadávače typu Google, Jyxo?

Vyhľadávače disponujú technológiou založenou na automatickom prechádzaní stránok robotmi, ktorí indexujú obsah stránok a zaznamenávajú ich do systému vyhľadávačov. Užívatelia potom pri hľadaní konkrétnej informácie zadávajú do vyhľadávača kľúčové slovo, a ak je obsiahnuté v kóde Vašej internetovej prezentácie, tak sa danému užívateľovi zobrazí odkaz na Vaše stránky.

V čom spočíva analýza optimalizácia pre vyhľadávače?

Starostlivý výber výstižných kľúčových slov

Preveríme, či sa po zadaní dôležitých kľúčových slov zobrazuje Vaša prezentácia na popredných miestach vo vyhľadávačoch. Pozrieme sa tiež, ako je na tom Vaša konkurencia. V prípade potreby Vám odporučíme nové kľúčové slová.

Kvalitný a dobre štruktúrovaný obsah

Zistíme, či Vaša internetová prezentácia uvádza dostatok aktuálnych informácií o ponúkaných produktoch či službách. Pozrieme sa, či je v texte optimálne zastúpenie kľúčových slov, ako dobre je prepojený s odkazmi a či je správne štruktúrovaný pomocou nadpisov.

Počet a kvalita spätných odkazov

Zistíme, či je na Vašu prezentáciu odkazované z iných webov. Pri optimalizácii hrá dôležitú úlohu ako počet spätných odkazov, tak aj ich kvalita. Najlepšie sú hodnotené odkazy z kvalitných a tematicky príbuzných webov.

Kvalita technického spracovania Vašich stránok

Zameriame sa na kód Vašich stránok a jeho štruktúru. Pozrieme sa, aké používate URL adresy a či nemáte rovnaký text na viacerých adresách súčasne.

Kvalita technického spracovania Vašich stránok

Registrácia v internetových katalógoch (napr. Zoznam, Centrum, Atlas, Quick, Yahoo) Na zabezpečenie účinnej registrácie je potrebné dodržiavať dané pravidlá a starostlivo naformulovať popis stránok. Preveríme, či a ako sú Vaše stránky registrované a ak to bude potrebné, registráciu vytvoríme alebo aktualizujeme.

Prínosy optimalizácie pre vyhľadávače:

Zvýšenie návštevnosti Vašej internetovej prezentácie

Na Vaše stránky sa prostredníctvom správne nadefinovaných kľúčových slov dostanú užívatelia hľadajúci produkty, služby či informácie, ktoré ponúkate. Títo užívatelia by mali patriť medzi Vami požadovanú cieľovú skupinu a v prípade, že ich Vaša ponuka osloví, stanú sa z nich Vaši zákazníci.

Vaše stránky získajú na kvalite

Správne vykonaná optimalizácia je zárukou kvalitných stránok a teda aj garanciou ich dobrého umiestnenia vo vyhľadávačoch. Kvalitný obsah a prehľadnosť stránok prispieva k spokojnosti užívateľov, ktorí sa k Vám budú radi vracať.

Kvalita technického spracovania Vašich stránok

Kód Vašich stránok bude prehľadný, čistý a bude spĺňať parametre optimalizácie Poradíme Vám s úpravou kódu, tak, aby maximálne spĺňal požadovaný účel.

b) Platené odkazy vo vyhľadávačoch

Platené odkazy vo vyhľadávačoch sa radia medzi veľmi účinnú a obľúbenú formu propagácie. Jedná sa o textové inzeráty, ktoré sa zobrazujú buď vedľa výsledkov vyhľadávania (tzv. PPC inzeráty, kde skratka PPC znamená Pay Per Click, tzn. platba za klik) alebo v katalógu vyhľadávača, kde majú zaistený prednostný výpis. Obidva typy platených textových inzerátov berú do úvahy slová, ktoré užívateľ hľadá. Užívatelia, ktorí sa k Vám prostredníctvom plateného odkazu dostanú sa preto s veľkou pravdepodobnosťou stanú Vašimi zákazníkmi. Bližšie informácie o platených odkazoch vo vyhľadávačoch a možnostiach ich využitia pre Vaše zámery sú súčasťou našich konzultácií. V prípade Vášho záujmu pre Vás navrhneme najvhodnejšie riešenie, poradíme Vám s voľbou slov a formuláciou textu tak, aby Vám platený odkaz priniesol čo možno najviac.

Web copywriting (písanie textu pre web)

Dobré texty dokážu zaujať, presvedčiť a predať. Písanie textov je však pomerne zložitá a často podceňovaná záležitosť. Texty musia byť výstižné, dobre štruktúrované a nie príliš obsiahle. Ich autor by mal byť schopný pozerať sa na textový obsah očami užívateľa a vcítiť sa do jeho role.
Pomôžeme Vám navrhnúť štruktúru a obsah tak, aby užívatelia Vašich stránok v čo najkratšom čase našli presne tie informácie, ktoré potrebujú.

Ako postupujeme pri písaní textov?

 • zoznámime sa s Vašou firmou, konkurenciou aj čitateľmi
 • zaujmeme čitateľa pomocou vhodne zvolených otázok, grafických prvkov, hry a pod.
 • zdôrazníme výhody pre zákazníka
 • zameriame sa na emócie
 • textový obsah rozčleníme tak, aby bol ľahko čitateľný a umožňoval rýchlu orientáciu čitateľa
 • budeme s čitateľmi komunikovať výstižne a zrozumiteľne
 • v texte zohľadníme kľúčové slová

Kvalitný textový obsah, rešpektujúci špecifiká internetovej komunikácie Vám dokáže zaistiť vyššiu spokojnosť užívateľov, vyššiu predajnosť Vašich produktov a služieb, lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch a v neposlednom rade tiež nových aliančných partnerov, ktorí na Vás vďaka kvalitnému obsahu Vašich stránok budú radi odkazovať.

Spotrebiteľské hry, súťaže a výskumy trhu

Interaktívne hry na internete ľahko pritiahnu pozornosť užívateľov a preto sú stále častejšie používané na marketingové účely. Prostredníctvom tohto online nástroja môžete efektívne predstaviť Váš produkt či službu a posilňovať lojalitu svojich zákazníkov.

Možnosti využitia spotrebiteľských hier a súťaží:

 • zvýšenie návštevnosti Vašej prezentácie a získanie nových zákazníkov
 • zábavná forma hry prispeje k jednoduchému oboznámeniu užívateľov s Vašim produktom či službou
 • posilňovanie lojality zákazníkov a vytváranie kvalitných dlhodobých vzťahov
 • sprostredkovanie kontaktov a ďalších informácií o potenciálnych i existujúcich zákazníkoch
 • podpora marketingovej reklamnej akcie v televízii, rádiu či v tlači

Pripravujeme zaujímavé a pútavé spotrebiteľské súťaže a hry. Vaši užívatelia si tak užijú veľa zábavy a zároveň sa zoznámia s Vašimi produktmi. Na internete sa tiež dajú veľmi ľahko a lacno vykonávať prieskumy trhu, najčastejšie vo forme ankiet a dotazníkov. Pre zvýšenie účinnosti bývajú spájané s určitou súťažou, užívatelia sú lákaní k vyplneniu potrebných dát rôznymi darčekmi či zľavami na vybrané produkty.

E-mail marketing

E-mail patrí medzi tradičné marketingové nástroje. Pomocou zaujímavo riešených e-mailov môžete efektívne osloviť nových zákazníkov, môžete sa pravidelne pripomínať existujúcim zákazníkom a udržiavať s nimi kontakt. Medzi dnes už bežne využívanú formu e-mail marketingu patrí newsletter (e-mailový spravodajca) a reklamný e-mail. Obidva nástroje sú pri dodržiavaní určitých pravidiel a zaujímavom grafickom spracovaní veľmi účinné.

Ceny služieb:

Cena konkrétneho riešenia je individuálna.
Jej výška závisí od požadovanej kombinácie služieb, ich rozsahu a náročnosti spracovania.
Napíšte nám, o aké služby máte záujem a my Vám pripravíme ponuku vrátane cenovej kalkulácie.